Subvenció – Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

L’Ajuntament d’Urús ha estat beneficiari de l’ajut per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics per un import de 23.973,09 € dins de l’expedient CE41511422, corresponent a RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i amb resultats satisfactoris.