NOTA INFORMATIVA. Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions per les següents actuacions en les línies de subvencions que s’especifiquen:

Subvencions per a actuacions municipals per nevades

  • Any d’execució: 2023

Neteja i manteniment de vials públics afectats per les nevades i glaçades

Adquisició d’un joc de cadenes davanteres i un joc de cadenes del darrere per adaptar al tractor saler per la distribució de la potassa.


Subvencions per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals

Línia 1- Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible

  • Any d’execució: 2023

Instal·lació de tanca ramadera amb postes metàl·liques a Les Carboneres


Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica- Cultural- Noves Tecnologies – Camins

  • Any d’execució: 2023

Fons cooperació econòmica: Reforma integral de la vialitat del Carrer Font del Veïnat a Urús

Fons camins: Actuacions en camins municipals

Fons de despeses culturals- Activitats Festes Populars

Fons de noves tecnologies: Actualitzacions programaris i renovació maquinària

Fons per a despeses de Secretaria- Intervenció: Despeses de secretaria 


Subvenció del Fons Econòmic extraordinari

  • Any d’execució: 2023

Reforma integral de la vialitat del Carrer Font del Veïnat a Urús