NOTA INFORMATIVA. Subvencions per les següents actuacions.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions any 2022 per les següents actuacions  en les línies de subvencions que s’especifiquen:


Subvenció per a actuacions municipals per nevades

Any d’execució: 2022

Neteja i manteniment de vials públics afectats per les nevades i glaçades


Subvenció  per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestal Línia 1 – Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.

Any d’execució: 2022

Col·locació de porta extensible a la pista de la Roca d’Urús i reforç de la tanca


Subvenció del  Fons de Cooperació Econòmica- Cultural- Noves Tecnologies – Camins – Secretaria/Intervenció

Any d’execució: 2022

Fons de cooperació econòmica: Connexió canonada del dipòsit vell al dipòsit del Collet

Fons per actuacions en camins: Actuacions en camins municipals

Fons per a  despeses culturals-  Activitats Festes Populars

Fons per a noves tecnologies:  Actualitzacions programaris  i renovació maquinària

Fons per a despeses de secretaria intervenció: Despeses de secretaria


Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial

Any d’execució: 2022

Consolidació i rehabilitació de la Torre de la Presó d’Urús


Subvenció Fons Econòmic de caràcter extraordinari

Any 2022

Renovació de la xarxa d’aigua potable i nova xarxa d’aigües pluvials al Carrer Pujalt i al Carrer Sant Climent