NOTA INFORMATIVA. Subvencions Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament d’Urús subvencions per les següents actuacions:

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01)

Any d’execució: 2022

 

Annex 2- Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal

Revisió del Projecte d’Ordenació Forestal de la Muntanya d’Urús

Import: 14.904,87 € (cofinançat el 43% per la Unió Europea amb fons FEADER)

 

Annex 3-Xarxa viària per a la gestió dels boscos

Construcció i arranjament de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible

Import: 4.677,06 € (cofinançat el 43% per la Unió Europea amb fons FEADER)

 

Annex 4- Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics

Estassada de sotabosc i aclarida de matolls

Import: 15.602,76 € (cofinançat el 43% per la Unió Europea amb fons FEADER)


Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Any d’execució: 2022

Regulació de l’ús públic per a la conservació del gall fer al Bosc de la Tosa d’Urús