Projectes municipals

Projecte modificació puntual del POUPM a l’àmbil de Cal Salarich


Projecte de renovació i millora eficiència energètica i sistemes de control de l’enllumenat públic


Projecte Millora abastament aigua potable d’Urús – actuació 5


Projecte renovació xarxa aigua als carrers Sant Climent i Pujalt


Reforma integral de la vialitat del carrer Font del Veïnat

Projecte executiu de la millora del cementiri municipal fase III