Perfil de contractant

————————————————————————

INTRODUCCIÓ

En compliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament d’Urús ha facilitat l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través d’aquesta web, conforme al precepte legal abans esmentat.

Llei 30/2007 de contractes del sector públic. (format PDF)

“Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques”. (format PDF)

————————————–