Edictes

Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 9953 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del projecte de renovació i millora de l'eficiencia energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior d'Urús
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9720 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 206-0 Edicte: 8748 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 203-0 Edicte: 8749 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8579 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública del projecte de millora del cementiri municipal Fase 3
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8578 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7881 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7103 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7045 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6868 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de la convocatòria i les bases per a l'estabilització de l'ocupació de la Mancomunitat intermunicipal per a fins d'instrucció i cultura d'Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús