Edictes

Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4395 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del Reglament de teletreball de l'Ajuntament d'Urús
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3672 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3669 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 68-0 Edicte: 2594 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 61-0 Edicte: 2329 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 58-0 Edicte: 2212 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública del projecte de construcció de canonades en alta de la captació fins al dipòsit vell
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1218 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 507 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del projecte de reforma de 3 habitatges i espais comuns al c/ Mancomunitat núm. 10, d'Alp
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 178 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost de la Mancomunitat per a l'exercici 2023