Edictes

Exercici: 2024 Bop: 136-0 Edicte: 6107 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5555 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 122-0 Edicte: 5362 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament del sistema intern d'informació d'alertes de l'Ajuntament d'Urús
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 5077 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4638 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4325 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4171 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3343 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3479 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'administratiu/va de personal funcionari de carrera C1