Edictes del BOP

Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7881 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7103 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7045 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6868 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de la convocatòria i les bases per a l'estabilització de l'ocupació de la Mancomunitat intermunicipal per a fins d'instrucció i cultura d'Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6975 AJUNTAMENT D'URÚS - Acord de suspensió de tramitació de plans urbanístics i llicències
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6663 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de la convocatòria i les bases per a la constitució d'una borsa de treball d'educadora per a la llar d'infants
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6418 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del Reglament de teletreball
Exercici: 2023 Bop: 134-0 Edicte: 5650 AJUNTAMENT D'URÚS - Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5419 AJUNTAMENT D'URÚS - Delegació de competències de l'alcaldessa als regidors i regidores de l'Ajuntament d'Urús
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5418 AJUNTAMENT D'URÚS - Nomenament de tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Urús