Edictes del BOP

Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4171 AJUNTAMENT D'URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3343 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3479 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'administratiu/va de personal funcionari de carrera C1
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 2119 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1460 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del Reglament de funcionament del sistema intern d'informació de l'Ajuntament d'Urús
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1037 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUPM) de la Cerdanya a l'àmbit de Cal Salarich i suspensió de llicències
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1021 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del projecte de renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior d'Urús
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 1052 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa per al lloc de treball d'administratiu
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 842 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2004
Exercici: 2024 Bop: 21-0 Edicte: 620 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024