Edictes del BOP

Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1037 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUPM) de la Cerdanya a l'àmbit de Cal Salarich i suspensió de llicències
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1021 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del projecte de renovació i millora de l'eficiència energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior d'Urús
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 1052 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa per al lloc de treball d'administratiu
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 842 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2004
Exercici: 2024 Bop: 21-0 Edicte: 620 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11190 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 241-0 Edicte: 10636 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10518 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del projecte de millora del cementiri municipal fase 3
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10009 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 9953 AJUNTAMENT D'URÚS - Aprovació inicial del projecte de renovació i millora de l'eficiencia energètica i dels sistemes de control de les instal·lacions de l'enllumenat públic exterior d'Urús